2022

2022 წლის I, II,III  კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება

2020

2020 წლის I,II,III,IV კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება აუდიტორული დასკვნა\

2021

2021 წლის I,II,III,IV კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება აუდიტორული დასკვნა

2019

2019 წლის I, II ,III,IV  კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება\აუდიტის დასკვნა

 

2018

 2018 წლის I\II\III/IV კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება/აუდიტორული დასკვნა

2017

ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება III/ IV კვარტალი/აუდიტორული დასკვნა 

2016

აუდიტორული დასკვნა

2015

აუდიტორული დასკვნა

2014

აუდიტორული დასკვნა