2020

2020 წლის I,II,III,IV კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება აუდიტორული დასკვნა\

2021

2021 წლის I ,II,IIIკვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება

2019

2019 წლის I, II ,III,IV  კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება\აუდიტის დასკვნა

 

2018

 2018 წლის I\II\III/IV კვარტლის ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება/აუდიტორული დასკვნა

2017

ფინანსური და სტატისტიკური ანგარიშგება III/ IV კვარტალი/აუდიტორული დასკვნა 

2016

აუდიტორული დასკვნა

2015

აუდიტორული დასკვნა

2014

აუდიტორული დასკვნა